1
Bạn cần hỗ trợ?
Nguồn điện tử đa năng | Sửa chữa vi tinh | Suachuavitinh.com.vn

Nguồn đa năng dùng trong chuẩn đoán bệnh laptop rất tốt, nó theo dõi được sự tiêu thụ dòng điện, từ kết quả đó ta có thể suy luận được các vấn đề xảy ra lỗi trên main laptop.

Đơn giản vì tất cả những linh kiện trên main đều phải tiêu tốn một lượng điện nhất định nào đó, mỗi giai đoạn hoạt động của mainboard đều có chỉ số dòng tiêu thụ khác nhau. Vì thế để chuẩn đoán tình trạng mainboard trục trặc tại thời điểm nào, ta dựa vào chỉ số dòng điện được báo trên máy cấp dòng.